Voorwaarden voor deelname aan de adventskalenderwedstrijd

Organisator:

De wedstrijd wordt georganiseerd door Snackpilot. De wedstrijd is niet verbonden aan derden en wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of georganiseerd door derden.

Eligibility:

Deelname staat open voor personen die woonachtig zijn in Europa en minimaal 18 jaar oud zijn. Werknemers van de organisator en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.

Participatieperiode:

De wedstrijd begint op 12.08.23 en eindigt op 30.11.23.

Hoe doe je mee:

Als je tijdens de deelnameperiode een adventskalender koopt, mag je meedoen aan de wedstrijd. In drie adventskalenders zit een gouden ticket verstopt dat de prijs aangeeft.

Prijzen en prijsuitreiking:

Er zijn drie prijzen en voor elke prijs is er één winnaar:
  • Een Fiat 500 Hybrid (op te halen en over te brengen door de winnaar in Waldshut-Tiengen; als de winnaar in het buitenland woont, moet hij zelf zorgen voor de overbrenging naar het buitenland)
  • Een PlayStation 5
  • Een Nintendo Switch. Een contante uitbetaling van de prijzen, een ruil of een overdracht aan derden is uitgesloten.

Winnaarbepaling:

De winnaars zijn degenen die de gouden kaartjes in de adventskalenders vinden. De winnaar moet ten laatste op 31.01.24 contact opnemen met de organisator om de prijs op te eisen.

Winnaarsverklaring:

In de winnaarsverklaring stemt de winnaar ermee in de exploitant te voorzien van geschikt foto-/videomateriaal waarop de winnaar met de prijs te zien is. Bovendien geeft de winnaar de exploitant toestemming om dit materiaal te gebruiken.

Data Protection:

Door deel te nemen aan de prijsvraag gaan deelnemers ermee akkoord dat hun persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt ten behoeve van het uitvoeren en verwerken van de prijsvraag. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid op snackpilot.com.

Uitsluiting aansprakelijkheid:

De organisator is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten, vertragingen of onderbrekingen in de transmissie, storingen van technische apparatuur en diensten, onjuiste inhoud, verlies of verwijdering van gegevens, virussen, of op enige andere wijze tijdens deelname aan de wedstrijd, tenzij dergelijke schade opzettelijk of door grove nalatigheid is veroorzaakt door de organisator (zijn organen, werknemers of plaatsvervangende agenten).

Eindbepalingen:

Rechtsmiddelen zijn uitgesloten. Als afzonderlijke bepalingen van deze deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige deelnamevoorwaarden onaangetast. Het Duitse recht is van toepassing. Wijzigingen en fouten voorbehouden.

Contact:

Als je vragen hebt over de wedstrijd, kun je per e-mail contact opnemen met support@snackpilot.com.